Ob svetovnem dnevu molitve za stvarstvo

 

MOLITEV ZA NAŠO ZEMLJO

 

Vsemogočni Bog,
navzoč v vsem stvarstvu
in v najmanjši izmed svojih stvari,
ti, ki s svojo nežnostjo
obdajaš vse, kar biva,
napolni nas z močjo svoje ljubezni,
da bomo varovali
življenje in lepoto.

 

Napolni nas z mirom,
da bomo živeli kot bratje in sestre
in ne bomo nikomur škodovali,
Bog revežev in ubogih,
pomagaj nam, da bomo na tej zemlji
skrbeli za zapuščene in pozabljene,
ki so v tvojih očeh veliko vredni.

 

 

Ozdravi naše življenje,
da bomo svet varovali, ne pa ropali,
da bomo sejali lepoto,
ne pa onesnaževali in uničevali.

Dotakni se src onih,
ki na škodo revežev in zemlje
iščejo le dobiček.

 

 

Pomagaj nam odkriti vrednost vsake stvari,
premišljevati o vseh stvareh in se jim čuditi,
priznavati, da smo globoko povezani
z vsemi bitji
na naši poti k neskončni luči.

 

Hvala, ker si z nami vse dni.
Podpiraj nas, prosimo, v našem boju
za pravičnost, ljubezen in mir.

 

Iz Okrožnice o skrbi za skupni dom
HVALJEN, MOJ GOSPOD – LAUDATO SI’