V pripravi na večne zaobljube: POKORŠČINA

Nisem prišel, da bi spolnjeval svojo voljo, ampak voljo Očeta, ki me je poslal.

Predvsem pa naj bo poslušna nasvetom in navdihom, ki jih neprestano vzbuja v srcu Sveti Duh, on, čigar glas bomo tem jasneje zaznavale, čimbolj bo naša vest poštena in čista.

Sv. Angela Merici

 

Poslušnost Svetemu Duhu, njegovim nasvetom in navdihom še zdaleč ni nekaj preprostega. Se mi zdi, da ne gre za vprašanje ali imam dobre, modre namene, načrte, želje, ampak je vprašanje ali je to Božji namen, načrt, želja … ? Torej jaz ali Bog?

Me je posebej nagovorilo poglavje iz okrožnice Oznanjujte, kjer opisuje Pavla in njegova misijonska potovanja. Pavel obiskuje skupnosti, ki sta jih z Barnabom ustanovila na prvem misijonskem potovanju. Bile so na začetni stopnji vere in zato precej šibke. Za Pavla in prijatelje je bilo nujno in modro, da se vrnejo in obiščejo te skupnosti, da jih opogumijo in utrdijo v veri. Toda Sveti Duh, jim brez očitnega razloga, tega ne dovoli. Več kot enkrat jim je Sveti Duh pot in dobre namene skrivnostno preprečil. Prisilil jih je, da so se usmerili proti novi, neznani deželi.