Kristjanova molitev s stvarstvom

Slavimo te, Oče, z vsemi bitji,
ki jih je ustvarila tvoja mogočna roka.
Tvoje so in zvrhane tvoje miline.
Hvaljen, moj Gospod!

Božji Sin, Jezus,
po tebi so bile ustvarjene vse stvari.
Učlovečil si se v telesu matere Marije,
postal si del te zemlje
in gledal ta svet s človeškimi očmi.
S slavo vstalega
živiš danes v vsakem bitju.
Hvaljen, moj Gospod!

Sveti Duh, ki s svojo lučjo
vodiš ta svet k Očetovi ljubezni
in spremljaš ječanje stvarstva.
Ti živiš v naših srcih,
da bi nas spodbujal k dobremu.
Hvaljen, moj Gospod!

Gospod Bog, eden in troedini,
čudovito občestvo neskončne ljubezni,
uči nas premišljevati
o lepoti vesolja,
kjer vse govori o tebi.
Spodbudi našo hvalo in zahvalo
za vsako bitje, ki si ga naredil.
Nakloni nam milost,
da se bomo čutili globoko povezane z vsem, kar biva.
Bog ljubezni, pokaži nam naše mesto v tem svetu,
da bomo orodje tvoje ljubezni
do vseh bitij na zemlji,
kajti nobenega nisi pozabil.
Razsvetli gospodarje moči in denarja,
da ne bodo podlegli grehu brezbrižnosti,
da bodo ljubili skupno dobro, spodbujali slabotne
in skrbeli za svet, na katerem živimo.
Reveži in zemlja nam kličejo:
Gospod, s svojo oblastjo in lučjo nam pomagaj,
da bomo branili vsako življenje,
zidali boljšo prihodnost,
da bi prišlo tvoje kraljestvo
pravičnosti, miru, ljubezni in lepote.
Hvaljen, moj Gospod!

Amen.

Iz Okrožnice o skrbi za skupni dom
HVALJEN, MOJ GOSPOD – LAUDATO SI’