Zlati jubilej redovnih zaobljub s. Filipine Mikek

»Po milosti Božji pa sem, kar sem«

(1 Kor 15,10).

Tako je zapisala na spominsko podobico ob praznovanju zlatega jubileja redovnih zaobljub s. Filipina Mikek iz skupnosti pri Sv. Duhu. Da je bila Božja milost v njenem življenju res obilna, je simbolično pokazalo tudi nebo. Ko so namreč njeni sorodniki in uršulinke iz vseh skupnosti 27. aprila prihajali k Sv. Duhu, da se ji pridružijo pri zahvalni maši, je ves dan zalivalo zemljo.

Slovesno bogoslužje je vodil jezuit p. Andrej Benda, z njim sta somaševala kapucin p. Bernard Jauk in g. Jože Pegan, župnik v Idriji, uršulinski zbor pa je navdušeno prepeval velikonočne pesmi. Zbrano občestvo je p. Andrej v homiliji vodil globlje v razumevanje prebranega evangeljskega odlomka iz Janezovega evangelija. Ustavil se je predvsem pri Jezusovih besedah: »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15,13) – kaj pomeni prijatelj in kaj dati življenje. Po homiliji je s. Filipina z zvonkim glasom obnovila svoje redovne zaobljube in se zahvalila Bogu ter vsem, ki so ji pomagali na tej poti. Veselje njene duše je na poseben način izrazila pesem Našla sem biser, ki sta jo zapeli s. Andreja Perc in s. Diana Novak.

Po maši smo obdali s. Filipino s čestitkami in nadaljevali z veselim praznovanjem ob dobrotah, ki so jih pripravile svetoduške sestre. Z velikim zanimanjem smo ob gledanju projiciranih fotografij prisluhnile pripovedi s. Filipine o njenem rojstnem kraju, o njihovi družini in različnih dogodkih iz njenega življenja. Vse to je spremljalo navdušeno petje vseh navzočih.

S. Filipina, Bog te živi. Po njegovi milosti bodi še naprej to, kar si.