Evangelij stvarstva

Hvaljen, moj Gospod:  2. Poglavje

 

Papež razlaga, da verska prepričanja lahko motivirajo kristjane za skrb za naravo in za najbolj ranjene med brati in sestrami. Začenja z bibličnim poročilom o stvarjenju in razmišlja o skrivnosti vesolja, ki ga vidi kot nadaljevanje razodetja. Na vse gleda kot na zelo povezano med seboj.

»Tako je sleherna stvar predmet Očetove nežnosti, ki ji je določil prostor na zemlji. Celo kratkotrajno življenje najbolj nepomembnega bitja je predmet njegove ljubezni. V tistih kratkih trenutkih bivanja ga obdaja s svojo ljubeznijo.« Prim t.77.

 

Okrožnica je na voljo tukaj  —〉

Vprašanja za poglobitev:

1) Kaj pomeni prevzeti mesto Boga? Prim. t.66.

2) Kako papež Frančišek biblično razloži, da darovi zemlje pripadajo vsem? Prim. t. 71.

3) Kakšna je naša vloga na tem svetu, sestavljenem iz odprtih sistemov, ki so med seboj tesno povezani? Kako lahko odkrijemo številne oblike povezav in sodelovanja? Prim. t.79.

 

Prilagojeno po: Thomas Reese, Faith and Justice, June 26, 2015

Več: uršulinke/Laudato si’