Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo

Ul. Josipine Turnograjske 8

1000 Ljubljana

Matična številka:         1545361
Davčna številka:     SI 6681 6602

Ustanovitelj: Provincialat uršulink Rimske unije

Akt o ustanovitvi

Statut

Enote Zavoda

Hiša kruha – inštitut za celostno rast osebnosti

Angelin vrtec

Študentski dom Uršula

Akademija Mericianum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kulturni center Schellenburg

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone