Nekaj smernic in oblik delovanja

 

Hvaljen, moj Gospod:  5. Poglavje

 

Kaj naj bo storjeno? Papež Frančišek kliče k dialogu na mednarodni, narodni in lokalni ravni. Dialog naj bi vključeval transparentno sprejemanje odločitev. Politika naj ne bi služila samo ekonomskim interesom. Potreben je tudi dialog med religijami in znanostjo – delo za skupno dobro.

 

 

Okrožnica je na voljo tukaj  —〉

 

Vprašanja za poglobitev:

  • Papež govori o svetovnem soglasju (t.164). Kaj je potrebno, da bi lahko prišlo do njega?
  • Kaj papež Frančišek vidi kot uspeh ali kot napake v odgovorih na okoljska vprašanja? (t.166-169)
  • S katerimi mednarodnimi strategijami v spopadanju z okoljskimi vprašanji se papež strinja in katerim nasprotuje? (t.170-172)

 

Prilagojeno po: Thomas Reese, Faith and Justice, June 26, 2015

Več: uršulinke/Laudato si’