Celostna ekologija

 

Hvaljen, moj Gospod:  4. Poglavje

 

Za razumevanje onesnaženosti je potreben študij kako deluje družba, ekonomija in kako se obnašamo. Ne soočamo se z dvema ločenima krizama, eno ekološko in eno socialno. Soočamo se s kompleksno krizo, ki je tako socialna kot ekološka. Reševanje zahteva celosten pristop k revščini, obnovi dostojanstva in tudi ohranjanja narave.

 

 

Okrožnica je na voljo tukaj  —〉

Vprašanja za poglobitev:

  1. Kako okolje naših domov, delovnega okolja ter sosesk vpliva na kvaliteto življenja? ( t.147)
  2. Kateri je namen našega življenja? t. (160)
  3. Kaj bi lahko spremenil-a v svojih odnosih do bližnjega in do narave?

 

Prilagojeno po: Thomas Reese, Faith and Justice, June 26, 2015

Več: uršulinke/Laudato si’