Naslovna slika

V letu 2015/16 smo v dveh uršulinskih ženskih skupinah vstopale v skrivnost svete maše in našega sodeleženja v njej. Tako je nastalo gradivo (sicer nepopolno), ki je lahko še komu pomoč za rast v veri in globljem razumevanju skrivnosti svete maše.

brez-naslova

Poslanstvo

Poslanstvo

Izbrani, blagoslovljeni in razlomljeni smo zato, da smo lahko podarjeni. Končni smisel vsega kar živimo je v tem, da živimo za druge. Najbolj smo izpolnjeni, ko se dajemo drugim. Takrat se človeškost najbolj razcveti. Postanemo lepi ljudje, ko dajemo to, kar lahko damo: nasmeh, stisk roke, poljub, darilo … celo življenje.

Obhajilo – vir in višek našega spremenjenja

Obhajilo – vir in višek našega spremenjenja

Kristus pride, da bi nam pomagal, da se z vsem svojim naporom in trudom dvignemo skupaj z njim. Postanemo njegovi sodelavci, smo v »sinergiji« z njim. Ta izraz je močnejši od dela ali delovanja skupaj z nekom. Kaže na moč Božjega življenja, ko se Božja energija združi s človeško, ko se v človeku pretaka Božja moč. Zato Pavel pravi, da »ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.«

Klicanje Svetega Duha

Klicanje Svetega Duha

Sveti Duh je oseba Svete Trojice, ki je vez ljubezni med Očetom in Sinom. Je moč od zgoraj za nas, krhke in umrljive ljudi, zbira nas v eno Telo Cerkve, in v Duhu smo sposobni preseči prepade in konflikte med nami.

Blagoslovljeni

Blagoslovljeni

Kot ljubljeni božji otroci smo blagoslovljeni. Po latinsko je blagosloviti benedicere, kar pomeni govoriti (dictio) dobro (bene) o nekom. To, da se o meni dobro govori, resnično potrebujem. Če nekoga blagoslovimo, je to najpomembnejša potrditev, ki mu jo lahko damo.

Čudovita zamenjava (sacro commercium)

Čudovita zamenjava (sacro commercium)

Drugi, osrednji, del sv. maše je evharistično bogoslužje. Začne se s pripravo darov.
Očiščeni grehov in napolnjeni z Božjo Besedo smo pripravljeni za daritev – glavni namen sv. maše, ki jo imenujemo tudi mašna daritev.

Poslušaj hči!

Poslušaj hči!

Beseda, tako človekova kakor Božja, ima veliko moč. Uničuje ali gradi, razžalosti ali razveseli. Jezus pravi, da bomo dajali odgovor za vsako izgovorjeno besedo. Beseda je vezno tkivo vsakega odnosa. Kjer ni prave besede, nastane molk, ki ne povezuje. Kjer so prave besede, sledi molk, ki povezuje dve osebi.

Postajati ljubljeni

Postajati ljubljeni

Po pozdravu »Mir z vami«, sledi povabilo h kesanju in prošnja, naj se Gospod usmili mojih slabosti in mi podeli svoje usmiljenje. Odlomek iz knjige Dostojevskega (Zločin in kazen), nam pove, da se nihče ne more imeti vrednega daru usmiljenja zaradi svojih kreposti in pravičnosti. Sv. Avguštin nekje pravi, da Bog lažje zadrži svojo jezo kakor svoje usmiljenje do grešnikov vseh vrst.

Začetek prijateljstva

Začetek prijateljstva

V letu 2015/16 smo v dveh uršulinskih ženskih skupinah vstopale v skrivnost svete maše in našega sodeleženja v njej. Tako je nastalo gradivo (sicer nepopolno), ki je lahko še komu pomoč za rast v veri in globljem razumevanju skrivnosti svete maše. Enkrat mesečno bomo tako lahko sledili osmim zaporednim razmišljanjem ob evharistiji, ki na koncu prinašajo tudi … Več