Naslovna slika

Poklican sem, da na svetu postorim tisto, kar namesto mene ne more narediti noben drug in da v svetu postanem to, kar ne more postati nihče drug. Bog me je vključil v svoj odrešenjski načrt in moj delež pri tem velikem delu je nenadomestljiv. Najsi sem bogat ali reven, ugleden ali vpliven ali pa samo preprost človek – Gospod zame ve in me kliče po imenu.

(John Henry Newman)

brez-naslova

 

Med svetopisemskimi besedili, ki nam odpirajo vrata v skrivnost božjega odnosa s človekom, so značilni prizori, v katerih posamezniki opisujejo svoj klic v poslanstvo, zlasti preroško.

Te pripovedi nam odkrivajo nekatere značilne skupne poteze. Ena izmed njih je, da klic človeka ponavadi presenetil sredi morda čisto drugačnih načrtov o življenju. Tako npr. Amos pravi: “Nisem bil prerok in ne sin preroka, bil sem govedorejec in gojilec smokev. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: ‘Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!'” (Am 7,14-15).

Tudi Mojzes ni mislil, da bo posrednik božje rešitve Izraelu, ko je pasel drobnico svojega tasta Jitra v puščavi. Božji glas iz gorečega grma pa mu je velel: “In zdaj pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta” (2 Mz 3,10).

Amosova in Mojzesova pripoved kažeta, da sta poklicana takoj vedela, da jima govori Bog. Pripoved o mladem Samuelu pa nam pove, da je mogoče, da se človek ne zaveda, da ga kliče Bog. Bog je namreč trikrat poklical Samuela in vendar ga Samuel ni prepoznal. “Samuel namreč še ni poznal Gospoda in Gospodova beseda se mu še ni razodela” (1 Sam 3,7).

Odzval se je povsem naravno: mislil je, da ga kliče njegov predstojnik v svetišču. In tudi storil je, kar je mislil, da mora storiti, pa čeprav trikrat ponoči vstati in teči k njemu. Po trikratnem odgovoru, “Tukaj sem, kajti klical si me” (v. 5,6,8), je stari, izkušeni, a v vzgoji svojih sinov popustljivi predstojnik pri mladeniču prepoznal božji klic. Vestnost v služenju je bila tisti potrebni člen, ki je njegovemu predstojniku omogočil to odkritje.

Bog je vztrajno klical, kajti zaradi grehov Elijeve hiše je “tiste dni bila Gospodova beseda redka, videnje ni prodrlo skozi” (v. 1). Greh sveta ovira božji glas na njegovi poti do srca, vendar ga doseže, če nagovorjeni opravlja svoje vsakdanje dolžnosti. Samuel je že nevede odgovarjal Bogu in to je bil začetek poti, ki ga je pripeljala v vrh Izraelove zgodovine. Postal je velik izvrševalec božjih odrešenjskih načrtov.

Zapisala: s. Snežna Večko

V celoti objavljeno v reviji Božje okolje št. 1, leto 2004, z naslovom Poklicanost v Svetem pismu.

brez-naslova

 

PRIČEVANJA POKLICANOSTI

Gospod kliče tudi danes

Gospod kliče tudi danes

Hm … ali je to res? Ali je res? Ali je mogoče, da Gospod kliče tudi danes, v 21. stoletju? Prav gotovo. In to dela že več kot 2000 let: kliče fante in dekleta, da se odzovejo Njegovemu klicu, zapustijo vse in stopijo na pot duhovnega ali redovnega poklica. Mnogi odgovorijo in smo odgovorili na … Več

Warum Ordensfrau

Warum Ordensfrau

V lepi Pudjuni so mi moji starši, teta s. Christine, duhovniki in verno občestvo naše cerkve vsadili vero v živega Boga, ki nas vedno kliče in ljubi. V srcu nosim globoko hvaležnost za to dragoceno darilo in milost. Zelo lepo je biti uršulinka!

Z Njim, ki me je poklical

Z Njim, ki me je poklical

Prihajam iz tradicionalno verne družine. V času verouka sem redno hodila vsako nedeljo k maši. Po birmi, ko se je večina oddaljila od Cerkve, pa je mene še vedno nekaj vleklo vsako nedeljo k maši, četudi sem šla sama. Pri maši sem čutila, da od Jezusa prejemam moč za naslednji teden. Hkrati pa sem čutila … Več

Kako sem vedela/začutila, da me Bog kliče

Kako sem vedela/začutila, da me Bog kliče

Spomin sega nazaj … a občutje še vedno ostaja, močno, kot bi bilo le minuto nazaj. Jezusov klic je prišel tako nepričakovano, da si tega ne bi mogla niti v sanjah predstavljati. Nikoli poprej se  nisem spraševala, kaj človek čuti, ko ga pokliče Bog. Jezusov prvi klic v hoji za njim ni  bil hrupen, niti … Več

Komu pripadam?

Komu pripadam?

Prihajam iz na pol tradicionalno verne družine. Kot otrok sem redno obiskovala cerkev, v puberteti pa sem odklanjala prakso, ker je nisem razumela. Počasi sem se s pomočjo prijateljice zopet približala Cerkvi. Postopno me je začelo privlačevati skrivnostno, sveto, božje področje. Neko jutro (pri osemnajstih letih) sem na poti v cerkev v sebi zaznala skrivnosten … Več

Kako sem vedela, da me Bog kliče za uršulinko

Kako sem vedela, da me Bog kliče za uršulinko

Bog me je ustvaril, da bi bila srečna. Temu Božjemu klicu sem sledila tako, da sem prisluhnila svojemu srcu in prepoznavala veselje ob misli, da bi bila popolnoma Njegova. V roke mi je prišla zgibanka o uršulinkah. Ob prebiranju misli sv. Angele, ki so bile napisane na zgibanki, sem si tudi jaz zaželela, da bi … Več